Her kan du sende inn spørsmål eller meldinger til rampenissen (eller til oss som har gitt ut bøkene):