I rampenisseuniverset fra Filiokus finner du også en egen pakke med ulike papirprodukter som kan benyttes av alle som har besøk av rampenissen i desember. Pakken består av klistremerker, kort i ulike størrelser og konvolutt (så barnet kan sende ønskelisten sin med rampenissen til Nisseland).

I kortpakken finnes over 30 kort fordelt på:

  • store kort (125 mm x 175 mm)
  • mellomstore kort (125 mm x 100 mm)
  • små kort (90 mm x 75 mm)
  • konvolutt (180 mm x 130 mm) 
  • rundt klistremerke (diameter ca. 40 mm).

Innholdet er utformet slik at det kan brukes selvstendig i tråd med egne ideer, eller sammen med rampestreker beskrevet i de to Rampenissens julekalender-bøkene eller Rampenissens ABC.