Hei. Siden med lydbokversjonen av Rampenissens julekalender er passordbeskyttet. For å finne passordet trenger du boka. I dag er passordet det siste ordet på side 61.

Hilsen Rampenissen